Ubezpieczenie na wyjazd na wakacje

Jakie ubezpieczenie wykupić na wyjazd na wakacje?

Czas wakacji już się rozpoczął na dobre. Do Chorwacji jeżdżą rodziny z dziećmi, jak grupy znajomych, które prócz relaksu na pięknych plażach, chcą bardziej aktywnie spędzać czas, uprawiając żeglarstwo, surfing czy wspinaczkę. Tego wszystkiego można spróbować, należy jednak zapamiętać, że aktywność (jak to sport) jest ryzykowna. Koniecznie trzeba pomyśleć o ubezpieczeniu. Powinno być specjalnie dopasowane do uprawianego sportu podczas urlopu w Chorwacji.

Po co ubezpieczać się na wyjazd do Chorwacji?

Zastanawiacie się po co ubezpieczać się na wypad do Chorwacji? Wyobraźcie sobie, co będzie bardziej prawdopodobne – złamanie nogi podczas leżenia na plaży czy wypadek podczas nauki surfingu? Wydaje się to dość oczywiste. Uprawianie sportów jest bardziej ryzykowne niż klasyczny odpoczynek, a każdy powinien mieć tego świadomość.

Pamiętajmy, że jeśli nie wykupimy ubezpieczenia na okres urlopu w Chorwacji, to będziemy zmuszeni sami pokryć koszty leczenia. Ponadto posiadając ubezpieczenie turystyczne, bez żadnych dodatkowych opcji, nie możemy liczyć na wypłatę odszkodowania i zrefundowanie kosztów pobytu w szpitalu oraz innych świadczeń zapewnianych w ramach polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zastrzegają sobie, że pewne aktywności fizyczne są definiowane jako ekstremalne, bądź podwyższonego ryzyka i ich ubezpieczenie wiąże się z zakupem dodatkowej składki.

Wśród takich sportów wymagających dodatkowego ubezpieczenia jest żeglarstwo. Spora grupa turystów decyduje się na urlop pod żaglami w Chorwacji lub wynajęcie jachtu i ruszenie w rejs, czy to samodzielnie, czy w ramach zorganizowanych wycieczek.

Ubezpieczenie dla żeglarzy

Polisa ubezpieczeniowa dla żeglarzy. Ubezpieczenie na jacht w chorwacji

Ubezpieczenie na wakacje w Chorwacji. Polisa ubezpieczeniowa dla żeglarzy.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe traktuje żeglarstwo jako jeden ze sportów podwyższonego ryzyka (jak również surfing, czy wspinaczka), chyba że rejs będzie dalszy niż 20 mil od brzegu, wówczas definicja ulega zmianie i żeglarstwo staje się sportem ekstremalnym. Każde z nich  ma jednak swoje własne interpretacje – dlatego przed zakupem polisy koniecznie trzeba zapoznać się z OWU, żeby wiedzieć, jaką polisę oraz dodatki wybrać.

Polisa ubezpieczeniowa przeznaczona dla osób wypoczywających w tym wypoczywających aktywnie (może być zarówno dla rodziny, jak i dla grupy znajomych).  Jej podstawowy zakres obejmuje koszty leczenia, koszty ratownictwa i poszukiwań, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i Assistance rozszerzone o uprawianie sportów podwyższonego ryzyka lub ekstremalnych. Dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele oferują także:

  • ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego – dodatkowa ochrona na wypadek kradzieży, zgubienia czy zniszczenia,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sportowe (OCS) – ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich własności w trakcie uprawniania sportów zostaną pokryte przez towarzystwo.

Ceny polisy ubezpieczeniowej na wyjazd do Chorwacji

Ceny polis zostały uzależnione od liczb wjeżdżających do Chorwacji osób oraz terminu pobytu – na czterodniowy, weekend, na tydzień oraz dwa tygodnie.

Każdy ma możliwość samodzielnie dopasować ubezpieczenie turystyczne do własnych potrzeb, w zależności od tego, jaki rodzaj aktywności fizycznej ma zamiar uprawiać, jak długi okres czasu przebywał w Chorwacji oraz czy potrzebuje dodatkowych opcji (np. ubezpieczenia sprzętu sportowego czy rozszerzenia o choroby przewlekłe, niezbędnego dla osób, u których została zdiagnozowana długoterminowa choroba, a jej objawy mogą się nasilić podczas wyjazdu).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Warto pamiętać również o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej bezpłatnie przez NFZ, która zapewni bezpłatny dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach na takich samych zasadach, jakie przysługują każdemu obywatelowi Chorwacji.

EKUZ jest dowodem, że dana osoba opłaca składki ubezpieczenia zdrowotnego w kraju zamieszkania i przysługuje jej prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej. Jest to ważny dokument, który powinien być wyrabiany przed każdego panującego zagraniczną podróżą do krajów wspólnoty europejskiej. Na jej podstawie można korzystać z publicznej służby zdrowia kraju, w którym się znajdujemy na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, jak obywatele tego państwa. Najważniejszą rzeczą jest też to, że jej wydanie jest bezpłatne.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby taką kartę uzyskać należy wypełnić odpowiedni wniosek, który następnie należy podpisać i złożyć lub wysłać do oddziału wojewódzkiego NFZ odpowiedniego do miejsca zamieszkania. Wnioski dostępne są w dwóch formach – elektronicznej i PDF. Forma internetowa jest tylko ułatwieniem wypełnienia dokumentu, który musi zostać wydrukowany i podpisany. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronach www.ekuz.nfz.gov.pl i są tam również zamieszczone adresy odpowiednich placówek.